Kitaplar | Konular | Negatif Limanlar'dan Pozitif Sulara

2) Her Başarının Arkasında İyi Bir Çerçeve Değiştirmecisi Vardır

Seminerlerime genellikle net cevabını alamadığım bir soruyla başlıyorum:

- Ne istediğinizi biliyor musunuz?

Bir seminerimde herkes bu sorunun cevabını düşünürken ve mantıklı bir cevap bulamazken genç bir katılımcı koltuk değneklerine dayanarak ayağa kalktı.

- Ben, dedi, ne istediğimi çok iyi biliyorum. İyi bir hakim olmak ve ülkeme en iyi şekilde hizmet vermek istiyorum.

Adı Yusuf Demir'di bu genç katılımcının. Küçükken geçirdiği bir hastalık sonucu sakat kalmıştı. Yusuf'un bu şansızlığından çok daha büyük bir şansı vardı. Annesi çok iyi bir çerçeve değiştirmecisiydi. Yusuf'a sürekli şunları söylüyordu:

- Oğlum!.. Sen özürlü bir çocuk olabilirsin, ama asla hiç kimseden bir farkın yok. Yapacağına inandığın her şeyi yapabilirsin. İçinde sahip olduğun büyük bir güç var. Ayağın bu gücü kullanmana mani değil. Belki normal bir yolda diğer insanlar kadar hızlı yürüyemeyebilirsin, ama hayat yolunda istersen herkesi geçersin.

Sürekli olarak bu motivasyonla büyüyen Yusuf, gerçekten yapacağına inandığı her şeyi yapmaya başlar. Üniversiteyi Karabük birincisi olarak kazanır, şu anda İstanbul Hukuk Fakültesinin son sınıfındadır.

Engellerin, önünde durmak için değil, aşmak için var olduğuna inanan Yusuf Demir'in önünde bir engel var. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanuna göre bedensel bir özrü olan veya baston kullanan biri, sınavını birincilikle kazansa dahi hakim ya da savcı olamıyor. Hakim olduktan sonra sakatlanan bir çok kişi bu görevi sürdürebildiği halde, özürlü olan bir insanın hakim ya da savcı olamamasına bir türlü akıl erdiremiyor Yusuf.

Bu kanun maddesini insan haklarına aykırı buluyor ve bunun değişmesi için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini, gerekirse Lahey Adalet Divanı'na kadar gideceğini söylüyor. Şimdiye kadar bu maddenin değişmemesini, ne istediğini bilen bir özürlü hukukçu çıkmamasına bağlıyor genç adam.

Çeşitli konularda örnek aldığımız Amerika'da ve İngiltere'de bir çok hakim ve savcının tekerlekli sandalye ile görev yaptıkları halde, ülkemizde buna izin verilmeyişini bir türlü anlayamıyor. Buna rağmen hakim ve savcı olabilme hakkına sahip olamayan özürlü insanların avukat olabilme hakkına sahip olmasını da çok anlamlı buluyor Yusuf Demir. Çünkü avukatlar yaptıkları çalışma itibariyle hakim ve savcılardan çok daha faal olmak zorundalar. Tüm bu engellere rağmen iyi bir hakim ya da iyi bir savcı olacağına bütün kalbiyle inanıyor genç Hakim adayı. Yusuf Demir'in koltuk değneklerine dayanarak yaptığı heyecanlı konuşma sonucu ben dahil bütün katılımcılar genç hukukçunun çok iyi bir hakim olacağına inandık.

Siz de çocuklarınızın bulunduğu çerçeveyi değiştirin. Onları herşeyi yapabileceklerini inandırın. Tüm olumsuzlukların çerçevesini değiştirin ve çocuklarınıza başarının yolunu açın.


Konular