Kitaplar | Konular | Negatif Limanlar'dan Pozitif Sulara

4) Kendinizin ve Başkalarının Stratejilerini Öğrenin

NLP insanların iletişimlerini kolaylaştırmakta, değişimlerini ve gelişimlerini sağlamak konusunda çok önemli bir bilim olmakla birlikte satış ve pazarlama konusunda da kişilere yepyeni beceriler kazandırmaktadır.

Bir mal ya da hizmeti pazarlarken, karşımızdaki insanın bazı özelliklerini bilirsek, ona uyum sağlamakta ve iletişim kurmakta zorluk çekmeyiz. NLP'ye göre insanlar genel olarak görsel, işitsel ve dokunsal özelliklere sahiptirler. Ancak bir çok kişide bir sistem diğerinden üstündür. Karşınızdaki kişinin kullandığı kelimelerden, vücudunu ve gözlerini kullanma şeklinden hangi temsil sistemim kullandığını anlayabilirsiniz.

Görsel kişiler tüm objeleri görüntülerle algılarlar. Beyinlerindeki görüntülere yetişmek için çok hızlı konuşurlar. Nesnelerin kendilerine nasıl göründüklerinden ve onların parlak ya da koyu olduklarından söz ederler.

İşitsel kişiler kullandıkları kelimelere daha çok dikkat ederler. Sesleri daha yankılı, konuşmalar daha yavaş, daha ritmik ve daha ölçülüdür. Kelimeler onlar için çok şey ifade ettiğinden söylediklerine çok dikkat ederler.

Dokunsal kişiler çok daha yavaştırlar, daha çok hislere tepki gösterirler. Sesleri derinden ve yavaş çıkar. Bunlar daima somut şeyleri kavrarlar. Nesnelere dokunma gereği duyarlar.

Görsel bir kişiyle ilgilenirken görsel öğeleri ön plana çıkartan bir tanıtım yapılırsa onlar için çok etkileyici olur. Ayrıca görsel bir kişiyle konuşurken uyum sağlamak istiyorsanız konuşma hızınızı ona göre uydurmalısınız. İşitsel bir kişiyle konuşurken söylediğiniz kelimeleri çok dikkatli seçmelisiniz, yavaş ve ölçülü konuşmalısınız.

Dokunsal bir insana örneğin bir araba satmak istiyorsanız onu hemen arabanın ön koltuğuna oturtmalısınız. Dokunsal kişi derhal viteslerle oynayacak debriyaj ve fren pedallarına basacaktır. Klimanın ne derece ısıttığı veya soğuttuğu onun için çok önemlidir. NLP ilmini öğrenerek insanların stratejilerini anlamaya başlarsanız sosyal hayatınıza ve iş hayatınıza büyük bir renk geldiğini fark edeceksiniz.


Konular