Kitaplar | Konular | Dost Kazanma ve insanlari Etkileme Sanati

7. Evlilik Konusunda Bilgisiz Kalmayın

Sosyal Sağlık Bürosu genel sekreteri doktor Katharine Bement Davis, evli kadın aile hayatı hakkında bir anket yapmış ve ankete katılan kadınların en mahrem konularını kapsayan sorular yöneltmişti. Anket amerikalı kadınların cinsel yönden mutlu olmadığını gösteriyordu. Dr. Davis bu anketi yaptıktan sonra boşanma sebebinin fiziki bakımdan uyuşmazlık olduğunu ortaya koymaktan çekinmemişti.

Doktor Hamilton dört yıl boyunca evli yüz çiftin evliliklerini inceledi. Bu çiftlere dörtyüz soru sordu. Bu çalışmanın sonucunda bir kitap yazdı ve "Evlilikte Yanlış Olan Nedir?" isimli eserini meydana getirdi:

Evlilikte yanlış olan nedir? Dr. Hamilton der ki: "Bu yanlışlığın, cinsel uyumsuzluk olmadığını, ancak bilgisiz pisikolog söyleyebilir. Ama cinsel uyum tatmin edici bir düzeyde ise, bir çok problem önemsenmeyebilir."

Evlilik hayatının başarısızlığa uğramasının en önemli dört sebebini şöyle sıralayabiliriz:

l - Cinsel uyumsuzluk

2- Boş zamanlarını değerlendirme konusundaki fikir ayrılığı

3- Mali güçlükler,

4- Fikri, fiziki, hissi anormallikler

Cinsellik birinci sırada yer aldığı halde mali güçlükler üçüncü sırada yer almaktadır. Boşanma konusunda uzmanlaşmış kişiler cinsel bütünlüğün kaçınılmaz gerekliliği üzerinde birleşmektedirler. Boşanmanın onda dokuzu cinsel problemlerden oluşmaktadır.

Evlilik hayatınızda mutlu olmak istiyorsanız yedinci kural şudur:

Evliliğin cinsel yönünü anlatan bir kitap okuyunuz.


Konular