Kitaplar | Konular | Dost Kazanma ve insanlari Etkileme Sanati

8. İnsanları, Yanlışların Kolayca Düzeltilebileceğine İnandırın

ısa bir süre önce kırk yaşındaki bir arkadaşım nişanlanmış ve nişanlısı kendisinin dans dersleri

alması için ısrar etmişti. Yirmi sene önce biraz dans kur-

suna gitmişti. Yeni hocası ona:

- Siz her şeyden önce bütün bildiklerinizi unutunuz! Ve işe yeniden başlayınız! Yoksa başaramazsınız! demişti.

Bu söz dostumun bütün hevesini kırmıştı. Derse devam etmemeye karar vermiş, başka bir hoca aramıştı. İkinci hocanın nasıl davrandığını şöyle anlatıyor:

- İkinci hocam belki de yalan söylemişti, ama bende istek uyandırmıştı. Artık bu şekilde dans edilmediğini, dansın esaslarını bildiğimden dolayı yeni dansları kolaylıkla öğrenebileceğimi söylemişti. Birinci hocam yanlışlarımı yüzüme vurarak isteğimi kırdığı halde ikincisi bunun tam tersini yapmış ve doğru yaptığım hareketleri takdir ederek yanlışlarımı azaltmamı sağladı. Bana "Hareketleriniz son derece iyi! Yaradılış itibarıyla dans etmeye müsait bir yapınız var." diyordu. İkinci hocam bana ümit vermiş ve dansı daha çabuk öğrenmemi sağlamıştı.

Bir çocuğa, bir kadına, bir memura acemi beceriksiz birisi olduğunu, görevini yerine getirmediğini söyleyiniz. Onun bütün iştahını kırmış, neşesini kaçırmış olursunuz. Bunun tam aksini yaparsanız, yapılacak işin kolay olduğunu gösterirseniz, teşvik ederseniz. Karşınızdakine güvendiğinizi hissettirirseniz, onu güveninizi takviye ederek çalıştığını görürsünüz.

Lovvell Thomas'ın kullandığı yöntem de budur ve onun beşeri münasebetler konusunda çok başarılı olduğunu görürsünüz.

Geçen hafta onunla bir briç partisine katılmıştım. Beni briçe davet ettiler. Ama ben bu oyunu bir türlü beceremiyordum.

- Niçin? dediler. Oyunda anlaşılmayacak bir şey yok. Mesele hafızada tutmak ve karar vermek işidir. Bir anda kendimi briç masasında buldum. Çünkü bu işi başarabileceğimi bana söylemişlerdi.

İnsanları üzmeden, kırmadan değiştirmek istiyorsanız sekizinci kural şudur:

İnsanları teşvik ediniz! Düzeltmek istediğiniz yanlışı kolaylıkla düzeltilebilecek bir şey gibi gösteriniz. Yaptırmak istediğiniz işi kolaylıkla yapılacak bir iş gibi gösteriniz.


Konular