Kitaplar | Konular | Dost Kazanma ve insanlari Etkileme Sanati

2. Karşınızdakini Rahatsız Etmeden Eleştirmenin Yolu

Schwab çelik fabrikalarının birisinde dolaşıyorken, işçilerden bazılarını sigara içerken görmüştü. Oysa işçilerin başlarının üzerindeki duvarda ''Sigara içmek yasaktır" levhası asılıydı. Charles Schwab onlara bakarak:

- Okuma biliyor musunuz?

Diye söylediğini mı sanıyorsunuz! Hayır! Aksine Schwab, işçilere yaklaşarak birer puro vermişti.

- işinizi bitirdikten sonra bunu d işarda içerseniz sevinirim, demişti.

İşçiler, bir ikazla karşılaştıklarını anlamışlardı. Ama patronun bir şey söylememesi ve aynı zamanda kendilerine birer puro hediye etmesi onları sevindirmişti. Böyle bir patron sevilmez mi?

John Wanamaker de aynı yöntemi kullanmıştı. Wanamaker mağazasını her gün kontrol ederdi. Bir gün, bir müşterinin tezgah önünde beklediğini ve kimsenin ona aldırış etmediğini görmüş, etrafa bakmış, satış memurlarından bir grubun köşede birbirleriyle sakalaştıklarına dikkat etmişti. Patron kimseye bir şey söylememiş, tezgahın başına geçmiş ve müşteriye yardımcı olmuş ve kendisine yaklaşan satış memurlarından, satılan malı paketlemesini istemişti.

8 Mart 1887'de Henry Ward Beecher ölmüştü. Arkadaşlarından birisi, onun hakkında konuşması için çağırılmıştı. Lyman Abbott çok güzel sözler söylemek istediği için müsveddeler hazırlamış, çok uğraşmıştı. Sonunda hazırladığı müsveddeyi karısına okumuştu. Karisi akıllı bir kadın olmasaydı ona: "Bu nutku okuma. Herkesi uyutursun. Çünkü bu nutuk bir ansiklopediden farksız. Mümkün olduğu kadar doğal davranman daha iyi olur. Yoksa herkes senin aleyhine döner" diyecekti.

Kadın böyle söyleseydi, sonucun ne olacağını biliyorsunuz. Nitekim o da biliyordu. Onun için kocasına "bu nutuk, bir dergide yayınlansa, çok güzel bir makale olur." dedi ve bu şekilde bunu nutuk olarak ortaya koymasının doğru olmayacağını anlattı. Lyman, karısının bu düşüncesine katılmış ve not bile almadan içinden geldiği gibi konuşmuştu.

İnsanları rahatsız etmeden, sinirlendirmeden yola getirmenin ikinci kuralı:

Başkalarının hatalarını dolaylı bir şekilde anlatınız.


Konular