Kitaplar | Konular | Dost Kazanma ve insanlari Etkileme Sanati

Bu Eserden Faydalanmak İçin Dokuz Kural

1- Bu kitaptan faydalanmak için her kuraldan, her teknikten daha önemli bir şey vardır. Bu esası kavramadıkça öğrenilecek binlerce kuraldan birinin faydası olmaz. Fakat bu ihtiyacı karşılarsanız, bu eserden faydalanmak ve önemli işler başarmak için hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz.

Bu ihtiyaç ne mi? Öğrenmek için derin ve sürükleyici bir arzu, insanları idare iktidarını genişletmek için canlı bir azim!

Bunları nasıl mı başaracaksınız? Bu esasların ne kadar önemli olduğunu daima hatırlamak, bu esaslara hâkim olmakla önemli başarılar kazanmak yarışanda elde edeceğiniz yardımı düşünmekle! Kendi kendinize daima şunu deyiniz "insanlar tarafından sevilen bir insan olabilmem ve kazancımı arttırabilmem için, insanları yönetmeyi öğrenmeliyim".

2- Öncelikle her bölümü süratle okuyunuz ve onunla ilgili fikir edininiz. Bir bölümü okumak belki de sizi daha sonraki bölümü okumaya teşvik edecektir. Fakat kitabı zevk için okumuyorsanız, biraz sabredin. Geriye dönüp her bölümü dikkatle birkaç kere okumanız gerekir.

3- Okuduğunuz kısımları yavaş yavaş ve düşünerek okuyunuz. Size öğretilen her şeyi nasıl ve ne zaman uygulayacağınızı kendi kendinize sorunuz. Eseri bu şekilde okumak, sizi daha iyi bir çalışmaya teşvik eder.

4- Eseri okurken elinizde bir kalem bulundurun ve faydalanacağınız bir fikirle karşılaştığınızda yanına bir yıldız koyunuz. Şayet bu düşünce sizi son derece ilgilendiriyorsa altını tamamen çizin, yahut onu birkaç yıldızla işaretleyiniz.

5- Bir sigorta şirketinin yöneticisini onbeş yıldır tanırım. Her ay şirketin bütün anlaşmalarını okur. Evet şirketin anlaşmalarını her ay tekrarlar ve her ay bunu yapmaya devam eder. Çünkü tecrübesi anlaşmaların hepsini aklında tutamadığını göstermiştir.

Ben de bu eseri iki yılda tamamlamama rağmen kendi yazdığımı hatırlayabilmek için zaman zaman eserimi gözden geçirmeye mecbur oluyorum. O halde eserden sürekli bir fayda sağlamak için onu bir kere gözden geçirmenin yeterli olduğunu zannetmeyiniz. Eseri okuduktan sonra her ay birkaç saatinizi ona vermelisiniz ve okuduğunuzu hatırlamalısınız. Hattâ bu kitabı gözünüzün önünden ayırmayınız. Onu açıp seçtiğiniz yerleri düşününüz. Çünkü öğrenilen kuralları benimsemek, onlara alışmak için onları devamlı uygulamak gerekir. Bunun başka çaresi yoktur.

6- Bernard Shaw, bir gün şunu ileri sürmüştü:

"Birisine bir şey öğretmek isterseniz asla öğrenmez." Shaw haklıdır. Öğrenme insanın içinde doğacak bir faaliyettir. İnsanlar bir işi yaparak öğrenirler. Siz de bu kitaptaki prensiplere hakim olmak istiyorsanız, her fırsattan faydalanarak onları uygulamalısınız. Bunu yapmazsanız unutursunuz. Çünkü ancak kullanılan bilgi, insanın kafasına yerleşir.

Belki de bu kuralları uygulama imkanını birdenbire bulamayacaksınız, tavsiye ettiğim birçok şeyin kolay kolay tatbik edilemeyecek olduğunun farkındayım. Meselâ hoşunuza gitmeyen bir şeyi suçlamak ve eleştirmek o şeyi övmekten çok daha kolaydır. Karşınızdakinin isteklerini anlatmaktansa kendi isteklerinizden bahsetmek daha kolaydır... Onun için bu kitabı okurken, sadece bilgi edinmek için okumadığınızı, yeni alışkanlıklar edinmeye çalıştığınızı hatırlayın. O halde daima bu sayfalara bakın ve bu eseri, insan ilişkilerinin bir el kitabı sayın.

Meselâ bir çocuğu eğitirken kadına kendi düşüncenizi kabul ettirmek, sinirli bir müşteriyi tatmin etmek gibi önemli bir mesele ile karşılaştığınız zaman aklınıza geleni yapmayınız. Bu yanlıştır. Aksine bu sayfaları karıştırarak altını çizdiğiniz satırları bir kere daha okuyunuz.

7- Bu kurallara uymadığınız zaman kendinize bir ceza veriniz. Meselâ karınıza veya iş arkadaşınıza kurallara uymadığınız zaman l dolar verin. Bu şekilde bu kuralları benimsemeyi canlı bir oyun haline getirin.

8- Tanınmış bir bankanın şefi bir gün sınıfta hayatta gerçekten başarı sağlayan bir metotdan bahsetmişti. Bu insan çok az öğrenim görmüştü. Ama bugün Amerika'nın en büyük maliyecilerinden birisidir. Onun anlatışına göre hayatta kazandığı başarının bütün sırrı kendi kendisine çizdiği hareketi uygulamasıdır.

"Yıllardır her verdiğim sözü bir deftere yazıyordum. Cumartesi günü akşamları bir köşeye çekilip kendimi imtihan ederdim. Yaptıklarımı gözden geçirir, bütün konuşmalarımı, buluşmalarımı inceler, kendi kendime sorardım.

" Bu hafta içindeki başarılarım nedir? Tecrübelerimden aldığım dersler nelerdir?

"Bu haftalık imtihanlar bana hatalarımın ne kadar çok olduğunu gösteriyordu. Yıllar geçtikçe hatalarım azalıyordu. Özeleştiri yapmaya yıllarca devam ettim. Bu sayede çok şey kazandım."

Siz de kitabın tavsiye ettiği esasları ne dereceye kadar uyguladığınızı kendi kendinize kontrol edebilisiniz.

9- Bir günlük tutun ve bu günlüğe kurallara uymakla elde ettiğiniz basanlarınızı yazın. Olaylarla ilgili tarih, yer, isim ve sonuçlan yazın. Bu notlar sizin başarılarınızı belgeleyecektir.Söylediklerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

1- Sosyal ilişkilerinizi geliştirmek konusunda kararlı olun.

2- Okuma esnasında yeteneğinizin geliştiğini görürsünüz.

3- Kitaptaki kuralı nasıl uygulayacağınızı kendinize sorarak okuyunuz.

4- Size göre önemli olan şeylerin altını çiziniz.

5- Her ay kitabı gözden geçiriniz.

6- Kuralları uygulayınız.

8- Yaptığınız hataları, attığınız geri adımları, öğrendiğiniz her şeyi haftada bir gün düşününüz.

9- Bu prensipleri nasıl uyguladığınızı bir yere not ediniz


Konular