Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > İNDEKS

İNDEKS

Abdullah b. Abdillah et-Ter-curnan, 95


Abdullah b. İshak el-Kindt 93


Abdullah b. ismail el-Haşimî, 93


Abdülahad Davud, 95


Abihud, 307


Abiya, 307


Addi, 307


Adem, 132,133,306, 346


Afrika, 47, 49, 50, 90, 96,189, 304


Ahaz, 307


Ahid sandığı, 82,120,125


Ahim, 306


Ahmed b. et-Teymiyye, 95


Ahmet b. Hazm, 94 .


Ahmet Kemal, 95


Ahmet Mithat, 95


Albert Schweİtzer, 111


Albrecht Bengel, 108


Alexander Geddes, 107


Alfeus, 183


Ali b. Rabban et-Taberî, 93


Almanya, 100,105,108


Amerika, 50, 304 Ammiadap, 307, 308 Amon, 333


Anadolu, 47, 49,155,179, 192,239,251, 345


AndreMaes, 101 Andreas, 317,318 Antalya, 345


Antakya, 177,184,190,191, Antony Collins, 102 Apion, 197


Aram-ice, 121-123, 175 258, 259,308


Araplar, 69, 96


Aristo, 224


Arminus, 100


Arthur Headlam, 198


Aryanos, 166


Aryos, 161,162


Astruct, 105,106,107,108


Asya, 47, 49, 50, 90, 97, 193, 304


Atina, 228


Augustos, 310, 311 Avengelion, 176


Avrupa,47, 49, 50, 53, 90, 97, 100,107, 240, 300, 304, 343-347


Avusturya, 166 Avusturalya, 50 Azerbeycan, 300,301 Aziz Clement, 76, 86,197 AzizHİyeronimus, 72 Aziz İrene, 86 Azor, 3407


B


Baalzebub, 217


Baalzebul, 217, 233


Bacon, 100


Bamidbar, 64


Basel, 208


Bar Kochba, 179


Baptizm, 184


Baraşit, 64


Barnaba, 160,163-166,186,>}89


Bartalamay, 318


Baruh Spinoza, 103,104


Baruh'un Kitabı, 72


Baur, 203


Beaze, 211, 213


Bentley, 103


Berlin, 211


Berolinensis, 211


Beytanya, 317 Beytlehem, 310 Biblical Manuscribts, 89 Bibliotheque Natİonale, 210 Bilgelik Kitabı, 72 el-Birunî, 163 Bizans, 50, 97,108 Black, 109 Blokyos, 191 Boaz, 307, 308 Bost, 199 Bradley, 276, 277 Brahmanlık, 143 . British Museum, 210, 211 Brown, 199 BrunoBauer, 111 Budizm, 51, 290 Bultmann, 114 Burkit, 111 Büyük Pliny, 197


c-ç


Cadı, 239, 240 Caferi, 95 el-Cahiz, 94 Calixtus, 100 J. Calvin, 99,102 Carlstadt, 100


356


357


Cambridge, 211 Cebrail, 140 E. Cellet, 149 Celcus, 83, 91,148 Cercis Zevin, 199 Charlamagne, 87


Charles Lachman, 111, 216, 217


Cin, 230-240 Clarke, 177,198 Codex Alexandrinus, 211 CodexBeaze, 211 Codex Ephraemi, 210 Codex Freer, 210 Codex Koridethi, 211 Codex Sinaiticus, 210 Codex Vaticanus, 210


Compulsation Polygot, 215, 216


Coppel, 101


el-Cubaî, 94


Cullman, 185


el-Cuveynî, 94


Çıkış, 63,106,108,109,115


Çavuşesku, 301


Çin, 300


D


Damel, 104 Danyalın Kitabı, 72 Davud, 99,103,109, 284 Dekapolis, 179 Deniş Clark, 168, 214 Descartes, 100 DeutoroKanonik, 71 Deysanîler, 163 Diatesseron, 85 Dibellius, 114 Didimos, 202 Dillman, 112


Dİvino Afflante Spiritu, 80 Divre ha Yamİm 62 Doğu Avrupa, 300 Dublin, 208 Duhm, 113 Dvarim, 64


E


Ebu Musa, 94


EbİyonHler, 186


Edvard Reus, 109


Efes, 192


Eflatun, 224


Eichhorn, 78,108,109,122,


Eleazar, 306


358


Eliezer, 306,307


Elçibey, 301


Elias Levita, 101


Eliud, 306


Elmadam, 307


Elohİm, 168


Elohist, 106,109,112,168


Elyakim, 307


Elzivİr, 216


Emayus, 336


Endenozya, 96


Endülüs, 116


Epictetus, 197


Er, 141


Erasmus, 215, 216


Eriha, 338


Ermeniler, 155


Ermenistan, 301


Ernest M. Ligon, 276, 277


Ernest Renan, 110,111, 297


Esebious Hyeronimus, 159,


160,188,189, 212 Esli, 307 Ester, 72,104 Evald, 109 Evangelist, 183. Evharistiya, 194


Eyyub, 102,104 Ezra, 62,103,104,113


' Fenikeliler, 323


Ferrisi-ler,131, 224, 225, 293, 297, 329


Fisin Bayramı, 194


Tısıh Yemeği, 327, 328,337


Filİpus, 317,318


Filistin, 46, 69, 93, 97,177,


179, 223, 229, 237, 302, 310,344


Filorentinus, 211 Firavun, 66, 67 Framinyo, 164-166 Fransa, 107 Frazer, 114


Frederİch Strauss, 110 Freer, 210 Frenze, 211


G


Gadaralılar, 338


Galile, 110,123,144,191,194, 288, 293, 310, 311, 317, 318,333


el-Gazalî, 324,325 Geddes, 107 George, 109 Gerasalılar, 225


359


Getsamani,327, 329


Gılgameş Destanı, 115


Girit, 275


Goldziher, 90-92


Gottingen, 108


Gould, 195


Graft, 112


GreatMffl, 101,102,216


J. R. Gregory, 208


Grek, 179


J. Griesbach, 106


Grotius, 102


H. Gunkel, 113,114


Güney Kore, 300


H


Habeşistan, 155,212 Habib Said, 180,182, 298, 316 Hacı Abdi Bey, 95 Haçlı Seferleri, 50,271 Hadis-i Şerif, 46, 66,92, 93, 95 HakimlerKitabı, 103 Halle, 106,109 Haman, 66


Hammurabİ Kanunları, 114,


115


Harnack, 113,150 Harris, 113 -Harun, 66, 287


Harputlu îshak Paşa, 95 Hasan b. Eyyub, 94 Hasan Sabri, 95


Havari-ler, 46,48,58, 66,89,99, 106,118.-123,126, 127,131,133,135,146, 151,153,168,183,185, 192,195,198, 202, 206, 227,235-237,242-244, 247,261,287,290,316-318, 326, 327, 339


Heinrich Paulus, 110 Helenistik, 178 Helen Kültürü, 179 Heli, 306


Hermann Samuel Reinıarus,


105


Hermann Von Soden, 112 Herodos, 333 Hetsron, 307,308 Hexatouch, 109 Hıdırellez, 251 Hindistan, 96 Hinduizm, 278 Hirodes, 310-316 Hirodiya, 315,316 Hizkiya, 307 Hobbes, 102-104 Hollanda, 100,216 Hooker, 100 Horn, 199


360


Hort, 112


Hrschfield, 91, 92 el-Hurî,151, Huza, 227


I-İ


Irak, 69


ibrahim, 110, 128,190 306, 308,310,


İbrahim Müteferrika, 95, 96


tbn el-Batrik, 158,161,176,189


ibn Ezra, 99


İbn Haldun, 178


İbn Hazırı, 154


İbn Kayyım, 132,133


İbn Mutemir, 94


tbn Sahnun, 94


İbn Teymiyye, 94


İbraniler, 74, 99-102, 159,175, 185


İbranice, 45, 61-64, 72, 73, 86, 89, 90,101-105121, 122, 258, 259,342


llgen, 109


İlaf, 94


îllirya, 162


îlya,124,144, 250, 251,311, 312


Ilyas, 250 îmran, 309 İngiltere, 100,107


el-lranşehrî, 94 İrenaus, 73,121,164,166 İsaac Ben Jesus, 99 îshak, 128 İskandinavya, 344


Y. îskaryot, 242, 318,319, 341, 346


el-İskenderanf, 95


iskenderiye, 86,108,161,162, 192,195, 203, 210


İskoç, 107


İslâmiyet, 49-58, 66, 68,76, 90-37,115-120,139,140, 146, 267


İspanya, 98,166


İstanbul,239


İsrail Oğullan, 65-70,81,107, 125, 283-287, 300, 302, 319,323,


ltalya,98, 211 iznik, 156,159


St. Jerome, 90 Job, 102


Joshua, 100,107,112 Josephus, 197 Josias, 113 Justinyanuous, 85 Juvenal, 197,


361


K


el-Ka'bî, 94


Kafkasya, 211


el-Kahtebî, 94


Kamboçya, 300


Kana, 202, 256,257,264, 340


Kanonizasyon,97,154,159,163, 166, 207


Karaim, 91, 92 el-Karafî, 95 Karun, 66 Kayser, 112 Kayseriye, 179 Kefernahum, 229, 339 Kellet, 149


Kenan-h, 283-286, 232 Keruvim, 61, 62 Kıbrıs, 189 Kibutz, 302 Kidron,327,329 Kiew, 208 el-Kindî, 93, 94 Kİrene, 334 Kirinius, 310,311 Kolhoz, 302 Komünizm, 297-302 Koptça, 89, 211 Koridethi, 211


Korintoslular, 197,291


Koşam, 307


Kostantin, 47,156-158,280,281


Krallar, 62,103


Krimer, 165


Kuenen, 113


Kudüs, 50,172, 191, 199, 244-249,260-267, 275, 288, 297,310,312,330,337


Kur'an-ı Kerim, 46, 54, 57, 58, 66-68, 72, 90-95, 114,115,119, 120, 125,146,152-154, 206, 250


Kurt Alan, 208 Kuzey Afrika, 189 Kuzey Avrupa, 344 Kuzey Kore, 300


Lachman, 111,216,217


Lazar, 251


Latin Vuigate, 212, 215


Cenin, 301


Lessing, 122


Leviathan, 102,104


Levililer, 63,108,109, 287,312


Ligon, 276, 277


Lodesya, 159, 206


Logia, 121, 122, 149-151, 163, 167,177,179,183,198


362


Londra, 208, 210, 211, Lut Gölü, 223 Luther, 71, 99,100,102


M


Maat, 307


Makabilerin Kitabı, 72 Manchester, 208 Maniheizm, 163, 290 el-Mantikî, 94 Manusse, 307 Marcion, 73,163,190 Marta, 226, 251 Martial, 167,197 Marks, 297,301,302 Masarotik, 101 Mathews, 299 Mathias, 163 Mattan, 306, 307 Mattat, 306, 307 Mattata, 157Mattatya, 307


Mecdelli Meryem, 227, 251, 262,335, 337,340


Medine, 92 Mekke, 92 Melkî, 307 Menna, 308 Merkî, 163


Meryem, 125,146,157,186, 215, 226,227, 256, 262-264, 308-310, 335


Meryemiler, 157 Mezopotamya, 114


Mısır, 69,141,163,179,180, 189,208,209,310,326,344


Moskova, 208 Muallİmu'1-Berr, 223


Muhammed, 67, 68, 92, 93,


120,139,208,209


Musa, 60-64, 66-69,72, 82, 99-112,116,120,125,128, 139-141,168,204,250,301


Mürşidü't-Talibîn, 193,199


Müslüman-lar, 49-53, 66,96, 99,166, 301


N


Naggay, 307 Nahşon, 307 Nahum, 307


Nasıra,46,144,163,192,310, 327 Nasraniyye, 46 en-Naşiu'1-Ekber, 94 Natanel, 202,317, 318 Naton, 307 Nebiler,61, 82, 99,107 Necran,93 en-Nehbanî, 95


363


Nehemya, 62,103,104 Neri, 307


Nevîm,61, 62,107,109 Nikodim, 335, 336 Nikomedyos, 163 Nil, 209


Noel Baba, 344, 345 Nöldeke, 112


O-P


Obed, 307,308 Origene, 73, 84, 87,148 On Emir, 103 Orta Doğu, 45,49, 344 Oxford, 208 Pamphilİus, 87 Papias, 121,176,188,189 Papirüs, 192, 208,209 Paris, 104, 208, 210 Pax Romana, 180 Paulus, 110


Pavlos,74, 75, 99,100,102,110, 114,124,128,134-140, 153,158-164,171,180, 181,186-193,197, 200, 206,271, 274, 275,279-281,291, 292, 343, 345


Pentatouch, 107 Perets, 307,308 Petronius, 197


Petrus, 75,122, 124,127, 131, 144,150,151,159, 160, 163,177, 185-189, 202, 218, 226, 229, 231, 241-244, 249-255, 261, 265, 280,317-322,327-329,339


Philo, 197


Pilatus, 333 Pliny, 197 Plotİnos, 203 Politeizm, 81


Putperestlik, 47,49,50,121,158, 182,206, 238, 272, 316,343,344-347


Prusya, 165,166


Q-R


Qelle,150 Quintillian,197 Rahib Metinleri, 109 Rahmetu ilah Efendi, 95, 96 Ram, 307 Ramsey, 149 Raymond, 198 Received Text, 216 Reformasyon, 208 Rehoboam, 307 Reimarus, 105 Reİtzenstein, 114 Renan, 110,111,297 er-Ressî, 94


Resullerin işleri, 75,115,120, 136-138,146, 159,172,189


Reus, 109,112


Rİehm, 112 Rîs, 172


Risa, 307


Roma-lılar, 47, 69,71, 80, 97-99,121,134,155,162, 166,177,179-181,184, 186,188-191,197,206, 274, 310, 316, 333, 343-345


er-Romanî, 94 Romanya, 301 Rönesans, 100, 208 Rut, 103


s-ş


Sabiîlik,143


Sadok, 307


Sadukiler, 297


Salmon, 307, 308


Salome, 191, 336


Sami, 248


Samiriye-liler, 83,190, 287-289


Samuel, 62,100,103


Saul, 136


Sayda, 283, 323-


Sayel, 165


Sayılar, 63,103,108


J. Semler, 106 Seneca, 197


Schmidt, 114 Semein, 307


Septante,85


Shrader, 109


Sır Dinleri, 47, 68,114


Sırrı Paşa, 95 Sihar, 288


Simon, 104,105, 202,318, 319, 334, 340


Sina, 63,139,140,141,210, 301


Sina Yazması, 210


Sirak, 72,


Soden, 112


Sokrat, 181,224


Sovyetler Birliği, 300,301, 302


Spinoza, 103,104


Stephanus, 101,102, 216


F. Strauss, 110


Streeter, 114


Strasburg, 109


Sur, 283, 323


Suriye, 63, 93, 97,177,179-191,310,323


Suzanne, 72, 227


Süleyman, 82,103,107, 113, 307, 308


Süleyman Mabedi, 244


364


365

Süleyma'ın Meselleri, 103


SüIeymanınŞarkılan,103,113


Süryani, 85


Şadrak, 72


Şam, 50,134,136,137


Şealtiel, 307


Şela, 141


Şmot, 64


Şomronim Hareketi, 82


T


et-Taberf, 93 Taberiye, 202,253 Tacikistan, 300 Tacitus, 197 Taday, 318 Tamar, 141,142


Tanah, 61-65, 71-73, 82, 85, 86, 91,101,146,219,283, 300


Tatian, 85


Tarihler, 62,103


Teofilos, 151


Tekvin, 99,106,108,109,115


Terhıllian, 73


Tesniye, 63,107,108,112,113, 168


Tevrat, 60,63-67,72, 83, 90- 95, 99-109,112-120,125, 139-142,167, 268, 283, 301, 302


Textus Receptus, 216, 217 Theodore, 98 Thetekos, 262 et-Tiybî, 95 Tiberius, 311 Tiflis, 211 P.Tİllich, 127 Tillo, 223 Timoteos, 292 Tirus, 274,281 Tobît'in Kitabı, 72 Tomas,163,202,318 Tomistik Sentez, 100 Tora, 61-64,109 Toynbee, 297 Tractatus, 104 Tregelles, 111, 217 Trento, 71 Tschendorf, 112 Tübingen Okulu, 202 Türkiye, 53,217 Türkler, 52, 53,128, 300


u-ü-v


Uzak Doğu, 96


Uzziya, 307 Ürdün, 344Vaizler, 103 el-Varrak, 94 Vater,l07,108


366


Vatikan, 165, 208, 210212,


Vatke, 109


Vayikra, 64


Versiyon, 89, 212


Vette, 107


Vietnam, 300


Viyana, 165


W


L.Waganay,112,122 Waşington, 208, 210 J. VVellhausen, 113,122 VVestcot, 112 J. Wettstein,108 VVhitby, 102 VVooltson, 105 W. Durant, 199


Y


Yahve,105


Yahvist Metin, 106,109,112, 113,168


Yahya, 123,124,144, 251, 311-318, 326, 340


Yahudi-ler, 47, 60-73, 82-86, 90-93, 99,103-105, 110,113,114,119-121,124,125,132, 139-Î46,153,163, 168,169,181,183-186,190-192,197, 219, 223, 233, 234, 247, 267, 272, 283-


289, 293, 297-302, 310,311, 314, 323, 333, 338, 343


Yakub, 75, 128,141,160, 169, 191, 202, 250, 289, 306, 307, 308


Yannay, 306


Yaruşalim, 162


Yehoşofat, 307


Yekonya, 307


Yeremya, 74, 75


Yesse, 307,308


Yeşu,307


Yetmişler Tercümesi, 90,171


Yoanan, 307


Yoda, 307,


Yo nam, 307


Y o ram, 307


Yorim, 307


Yoşiya, 113, 307


Yotatn, 307


Yoseh, 307


Yudit'in Kitabı, 72


Yuhanna'mn Vahyi, 74 75


Yunus, 339


Yusuf, 309


Yunan-hlar, 69,180-182,190-192, 214, 223, 224, 323,345


Yüzyirmiler, 171


367


z


Zahn,122 Zebede, 317,318


Zebede Oğulları, 178, 191, 192, 202


Zebur, 103,109 Zerdüştlük, 157, Zerubbabel, 307 Zevin Cercis, 193,199 Zeytin Dağı, 327,329


l.'1- '--- '

368
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 2698 defa okundu. Son gösterim: 20.06.2019 - 01:23

Kitaplardan Konular

· b- Muharref încillerde Hz.Yahya ile İlgili Çelişkiler
· b - İç Tenkid
· 2 - MİLAT ÖNCESİ YÜZYILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
· 7) Muharref İncillere Göre Hz.îsa'nın Sözlerinde Kin ve Nefret Unsurları
· 4- BARNABA İNCİLİ
· GİRÎŞ
· KISALTMALAR
· 14) Muharref İncillerde Sömürü ve Faiz Anlayışı
· a- Muharref İncillerde Hz.Isa'nın Nesebi Konusunda Görülen Çelişkiler
· 2) Derîn Tenkid:
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber