Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Mehmed Emre > Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar > VADELI SATIS

VADELI SATIS

· HEDİYE
· KISALTMALAR
· MUKADDİME
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'DEN ÖNCE DÜNYÂNIN AHVÂLİ
· MEKKE-İ MÜKERREME VE KÂBE
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN DOĞUMU
· MEDÎNE ZİYÂRETİ
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ÇOCUKLUK DEVRİ
· PEYGAMBERİMİZ'İN TİCÂRET HAYÂTINA ATILMASI
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EVLENMESİ
· İLK VAHİY VE RİSÂLETİN BAŞLAMASI
· İLK MÜSLÜMANLAR
· İSLÂMA AÇIK DA'VET
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EN BÜYÜK MU'CİZESİ KUR'AN'DIR
· HABEŞİSTAN'A HİCRET
· MÜŞRİKLERİN MÜSLÜMANLARA BOYKOT ÎLÂNI
· HÜZÜN SENESİ
· BİR MELCE [2] ve TAİF YOLCULUĞU
· M İ ' R A C
· MEDÎNELİLERDEN İLK MÜSLÜMAN OLANLAR
· BİRİNCİ AKABE BİÂTI
· İSLÂMİYET'İN MEDİNE'DE YAYILIŞI
· İKİNCİ AKABE BİÂTI
· MUSÂFAHA
· H İ C R E T
· HİCRET EMRİ VE HİCRET HAZIRLIĞI
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MEDÎNE'YE HİCRETİ
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MEDÎNE'YE GİRİŞİ
· EZAN
· ESHÂB-I SUFFE
· Peygamberimiz'in Hz.Âişe İle Evlenmesi
· MUHÂCİRLER İLE ENSAR ARASINDA KARDEŞLİK
· Yahûdîlerle Münâsebetler
· MÜDÂFAA VE HARBE İZİN VERİLMESİ
· İLK SERİYYELER
· KIBLENİN MESCÎD-İ HARAM'A TAHVİLİ
· ORUCUN FARZ KILINIŞI VE ÂŞÛRÂ ORUCU
· BEDİR GAZASI
· İSLÂMIN ZAFERİ VE MEDİNEYE DÖNÜŞ
· YAHÛDÎLERİN HUZURSUZLUK ÇIKARMALARI
· SEVİK GAZVESİ
· UHUD MUHÂREBESİ
· HİCRETİN ÜÇÜNCÜ SENESİ HÂDİSELERİ
· HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI HÂDİSELERİ
· HİCRETİN BEŞİNCİ YILI HÂDİSELERİ
· HENDEK MUHAREBESİ
· BENİ KUREYZA GAZASI
· HUDEYBİYE MUSÂLAHASI
· Dünyâdaki Başlıca Devlet Reislerine Gönderilen İslâma Dâvet Mektup ve Elçileri
· HAYBER'İN FETHİ
· UMRE HACCI VE KÂBE'Yİ ZİYÂRET
· Amr'ibn-i As ile Hâlid ibn-i Velid'in Müslüman Olmaları
· MU'TE MUHÂREBESİ
· BÜYÜK FETİH
· FETİH HUTBESİ
· Büyük Afv
· Kadınların Biâtı
· HUNEYN MUHÂREBESİ
· TAİF MUHASARASI
· Huneyn Ganimetlerinin Taksimi
· Müellefe-i Kulüb
· Üzüntü Veren Söylentiler ve Ensârın Ağlaması
· Şâir Keab'ın Müslüman Oluşu
· Tayy Kabîlesi ve Hâtemi Tayy'in Kızı
· Adiyy ibn-i Hâtem'in Müslüman Oluşu
· TEBÜK GAZÂSI
· Eshâbın Sahavet Yarışı
· Tebük'e Hareket ve Tebük'te Geçirilen Günler
· Münâfıkların Bozgunculuğu
· Mescîd-i Zırar'ın Yıktırılması
· Münâfıkların Te'siri İle Tebük Seferi'nden Uzak Kalanlar
· Bâzı Ehemmiyetli Vak'âlar
· Peygamber Efendimiz'in Oğlu Hz.İbrâhim'in Vefâtı
· Hz.Ümmü Gülsüm'ün Vefâtı
· Münâfıkların Reisi Abdullah ibn-i Übeyy'ibn-i Selül'ün Ölümü
· Peygamber Efendimiz'in Eshâbdan Bâzılarını İslâmiyetin Yayıldığı Yerlere Vazîfelendirmesi
· HZ.EBU BEKİR (R.A)'IN HAC EMİRLİĞİ
· VEDÂ HACCI
· VEDÂ HUTBESİ
· HİCRETİN ONBİRİNCİ SENESİ
· ÜSÂME ORDUSU
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İRTİHALLERİ
· SON VAZİFENİN ÎFÂSI
· EN GÜZEL SONUÇ
· ESHAB'DA RASÛLÜLLAH SEVGİSİ
· PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ŞEKLİ VE ŞEMÂİLİ
· RASULÜ EKREM'İN MEKÂRİMİ AHLÂKI
· HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN
· EMEVÎLER
· ABBÂSİLER
· İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
· OSMANLI DEVLETİ (OSMANLI İMPARATORLUĞU)
· İSTİFÂDE EDİNİLEN ME'HAZLAR
· LÜĞAT (SÖZLÜK)

Soru: Zamanimizda yaygin bir hale gelen vadeli satista fiyat farki dinimize göre caiz midir? Bu usulde yapilan satisin fasid oldugunu söyleyenler bulundugu gibi, farkin faiz olacagini iddia edenler de bulunmaktadir. Bu hususu açiklar misiniz?
Cevap: Islam dini, veresiye mal satmaya müsaade etmis bulunmaktadir. Peygamber (sav) Efendimiz de hayati bir zaruret sebebiyle, zirhini rehin birakmak suretiyle, bir Yahudi\'den veresiye yiyecek almistir.
  Asrimizda ve bilhassa memleketimizde yapilan alisverislerin pek çoguna pesin satis ile veresiye satis arasinda farkli fiyat uygulanmaktadir. Alicinin sermayesi yetersiz ise, istemeyerek bu sekildeki satisa riza göstermekte ve farkli fiyat usulüne razi olarak veresiye mal almaktadir. Bu sekilde satis yapilan bir satis bey\'i fasid midir?
  Satisin bey\'i fasid olabilmesi için akidde zaman ve bedelin malum olmamasi gerekir. Söyle ki: Bir satici, malini müsteriye arz ederek, \"Su mali, pesin bedelle 1000 liraya; sene sonunda vermek üzere veresiye olarak 2000 liraya sana sattim\" dese, müsteri de kabul ettim dese, bu satis \"Bey-i fasid\" olur. Çünkü satisin bedel ve müddetten hangisi üzerine yapildigi meçhul olmaktadir. Fakat müsteri, pesin para ile aliyorum dese, o mal pesin olarak 1000 liraya satilmis olur. Eger müsteri veresiye olarak aliyorum derse, o mal veresiye olarak 2000 liraya satilmis olur. Bu caiz görülmekte, malin bedeli ile müddet bilindigi için, satis fasid olmamaktadir. Çünkü müsteri, saticinin yaptigi tekliflerden birisini kabul ederek, meclisten ayrilmadan o fiyat üzerinden akdin icap ve kabulü yerine getirilmekte ve bir tek fiyat üzerine satis tamamlanmaktadir.
  Bu usulde yapilmis satis \"Ribel-i fadil\" midir? Yani bu fark, vade verilmesine karsilik ödenen bir faiz midir?
  Kesinlikle ifade edelim ki, bu bir faiz degildir. Zira, \"Ribel-i fadil\", tarti ve kile ile satilan bir malin, kendi cinsinden bir mal ile pesin olarak ve birinin, miktarca digerinden fazlaya satilmasindan ibarettir. Üzerinde durdugumuz satista bu tarife uyan bir muamele cereyan etmemektedir. Çünkü malin mübadelesi, cinsi olan bir mal ile degil, para ile yapilmaktadir.
  Böyle bir satis, dinen caizdir. Bu mevzuda ulema cumhurunun icmai vardir. Sunu da belirtmek durumundayiz ki; buna caizdir diyenler bulundugu gibi, bu müsaadenin \"Maal-kerahe\" bir cevaz oldugunu söyleyenler de mevcuttur. Çünkü, müsteri ödeyecegi fazla fiyattan dolayi kalben üzülmekte ve \"Pesin param olsaydi, bu mali daha ucuza alabilirdim\" diye içi sizlamaktadir.
  Kisi kazanacaginin miktarindan daha fazla, kazanç yolunun keyfiyetini düsünmek zorundadir. Elde edecegi karin, çok olmasindan daha fazla, helal ve temiz olmasina gayret göstermelidir.
  Sünen-i Nesei ve Sünen-i Tirmizi\'de Ebu Hureyre (ra)\'den rivayet edilen, \"Bir satis içinde iki satis yapmaktan Resulullah (sav) nehyetmistir\" Hadis-i Serifini, vadeli satisi yasaklayan bir Hadis olarak anlayanlar yanilmaktadir.
Bu Hadis-i Serifle ilgili bahsin bas tarafinda, bu satisin nasil oldugu, \"Su mali pesin olarak yüz dirheme (veya liraya), veresiye olarak ikiyüz dirheme sana sattim\" seklinde izah edilmektedir. Yukarida, bey\'i fasid bahsinde açiklandigi üzere, bu satisin caiz olmayisi, yapilan satis akdinde zaman ve bedelin malum olmamasindan dogmaktadir. Yoksa vade farkindan bahseden bir ifade Hadis-i Serif te görülmemektedir.
  Ticarette mühim bir vazifemiz daha vardir. O da zarar etmemek kadar zarar vermemeye dikkat göstermektir. Sözlerimize Peygamber (sav) Efendimiz\'in bir Hadis-i Seriliyle açiklik vermek isteriz: \"Allah, sattigi vakit cömert; satin aldigi zaman tok gözlü ve hakkini istediginde yumusak huylu davranana, rahmet etsin.\"
Mehmed Emre - www.ihya.org - Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar


Eserin yazarı Mehmed EmreEser: Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar

03.11.2009 tarihinden beri 27472 defa okundu. Son gösterim: 20.01.2022 - 12:48

Kitaplardan Konular

· NİŞAN
· İMAN İLE İLGİLİ KONULAR
· KAZA NAMAZLARI
· İMAMET
· VÜCUD ve AVRET YERLERİNİN TEMİZLİĞİ
· MEST ÜZERİNE MESH
· KURBAN KESİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
· ÜÇ TALAK MESELESİ
· MESCİD ÂDABI
· ZUHR-İ AHİR - VAKTİN SÜNNETİ
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber