Kitaplar | Konular | Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar

EŞLER ARASI DENKLİK

1 -  Netice Fetvalarından: "Buluğ çağına ermiş bulunan Hind, babasından izinsiz olarak kendisini, dengi bulunmayan bir kimseye nikahlayıp (babası tarafindan kocasından) tefrik edilmeden, önce Hind ölse, koca ona varis olur" (H.Ec. c. 1/28) 

Açıklama: Kadının, vardığı kimsenin dengi olmayışı, ayrılmasına delil ve dayanak olur. Fakat nikahın muteber olmamasına mesned olamaz. Bu sebeple, babası tarafindan nikahın feshine gidilmeden kadının ölmesiyle, vardığı erkek ona mirasçı olur.

2 -  Behce Fetvalarından: "Kıbti olan Zeyd, Müslüman sadat-ı kiram kızına denk olamaz" (H.Ec. c. 1/31)

Açıklama: Evliliklerin saadet getirmesi ve geçimin devamlılığı için kadın ve erkeğin birbirinin dengi olmasına dikkat gösterilmelidir. Bu fetva, denklik esaslarından birini ifade etmiş bulunmaktadır. Onları kısaca şöyle ifade edebiliriz: Nesep, İslamiyet, dindarlık, hürriyet, mal ve meslek.

3 - Abdürrahim Fetvalarından: "Kötü karar vermekle tanınan Zeyd, küçük yaştaki kızını dengi olmayan bir erkek ile nikahlasa sahih olmaz" (H.Ec. c. 1/33)

Açıklama: Akdi yapan şahsın baba olması, her kararının geçerli olması için yeterli bir sebep değildir. Vereceği kararda hayra ve doğruya isabet etmesi de lazımdır. Kızını dengi olmayan bir şahsa nikahlayan kimsenin bu kötü kararı, kadının bedbaht olmasına yol açar. Bundan dolayı bu akdi geçerli sayılmamaktadır.

4 - Behce Fetvalarından: "Salih (bir adam olan) Zeyd, küçük (yaştaki) kızını, dengi olmadığını bilmeyerek (bir şahsa) nikahlasa, durumu öğrendikten sonra bu nikahı fesetmeye kadir olur" (H.Ec. c. 1/31)

Açıklama: Bundan önceki fetvanın açıklamasında belirtilen keffaet şartlarına uymaması halinde, akdin fesh edilme salahiyeti tanınmış bulunmaktadır

5 - Feyziye Fetvalarından: "Şahidler buzurunda kendisini Zeyd'e nikahlayan Hind, (sonra) pişman olup "Zeyd benim dengim değildir" diyerek (nikahı) feshetmeye güçlü olmaz" (H.Ec. c. 1/36)


Konular