Kitaplar | Konular | Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar

NİKAH ŞAHİTLİĞİ

1 - Soru: Müslüman bir kadınla evlenen kimsenin nikahında şahitlik yapacak kimselerde aranacak şartlar nelerdir?

Cevap: Şahitlerde aranacak dört şart vardır: 1- Hür olması, 2- Akıllı olması, 3- Buluğ çağına ulaşmış olması, 4- Şahidin Müslüman olmasıdır. Şayet erkek Müslüman, kadın ise ehl-i kitaptan olursa, o zaman ki gayrimüslim şahidin huzurunda nikah akti yapılabilir.

2 - Soru: İki âmâ erkek şahit huzurunda nikah akti yapmak caiz midir?

Cevap: Evet, ama şahitlerin huzurunda yapılacak nikah sahih ve caizdir.

3 - Soru: Kulağı işitmeyen iki şahidin huzurunda nikah akdi yapılabilir mi?

Cevap: Bu hususta ilim adamları arasında ihtilaf olmuş ise de; sahih olan hükme göre sağır şahitlerin huzurunda nikah yapılamaz. Kadihan da bunu tercih etmiş bulunmaktadır. Zira akdi yapanların ifadelerinin kabul veya red cihetlerinden hangisine sarf edildiğini, mehrin miktarını tespit ve zamanı geldiğinde şahitliğini yapması, kulağının işitmesine bağlıdır. Hatta bu şahitlerden biri kadının ifadesini duymuş, diğeri de sadece erkeğin sözünü işitmiş olsalar bile nikah yine caiz olmaz.

4 - Soru: Nikahta esas olan nedir? Bizde bir imam var. Şahitleri belirleyip kadın ile erkeğe "aldım" ve "vardım" kelimelerini söyletip işi tamamlıyor. Kendisine sorulunca, nikahta esas olan tarafların aldım ve verdim demeleridir diyor. Bu şekilde kıyılan nikah caiz olur mu?

Cevap: Nikah akdinde mehri tespit edip, iki erkek veya bir erkek ile iki kadın şahidin huzurunda "aldım" ve "vardım" demek ile nikah akdi yerine gelmiş olur.

5 - Soru: Bir kimse kadına hitaben "Allah ve Resulü ş-hit olsun ben seni nikahladım" dese, insan olarak başkaca iki şahit bulunmasa, bu sözle nikah caiz olur mu?

Cevap: Bu ifade ile nikah akdi caiz olmaz. Beşeri muamelelerde gösterilecek şahit, insanlardan olacaktır.

6 - Netice Fetvalarından: "Bir erkek ile iki kadın şahit huzurunda, bil'âsale nikah mün'akid olur" (H.Ec. 1/30)

Açıklama: Nikahta şahidin nisabı, iki erkek veya bir erkek ile iki kadındır. Kadın ve erkek, bizzat kendileri bulunmak suretiyle şahitler huzurunda nikahlarını yaptırabilirler.


Konular