Kitaplar | Konular | Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar

FASİD (GEÇERSİZ) NİKAH

1 - Ali Efendi Fetvalarından: "Velisi evlenmesine izin vermemiş bir matuh (bunak)ın evliliği sahih olmaz" (H.Ec. c. 1/35) 

Açıklama: Bunamış bir kimse, iyiyi kötüden ayırt etmekten aciz olduğundan, evlenmesi velisinin izni ile geçerli ve sahih olur. Bu hüküm, bağlayıcı bir müeyyide olmayıp, onun şahsını ve malını korumak için verilmiştir.

2 - Soru: Fasid bir nikahın hükmü nedir?

Cevap: Böyle bir nikahın hiçbir değeri yoktur. Sanki aralarında hiç nikah kıyılmamış gibidir. Kadın veya erkekten biri vefat etse diğeri onun malından miras alamaz, birbiri ile cinsi münasebette bulunmaları helal değildir, aralarında kararlaştırılan mehri vermek gerekmez ve böyle bir nikahla nikah hısımları arasında hürmet-i musahere tahakkuk etmez. Fasid bir nikahla evlenmiş bulunan erkeğin "Seni terkettim" sözü talakın sayısını azaltmaz. Gerdeğe girilmemiş ise, ayrılmalarından sonra iddet beklemek de icap etmez.

3 - Soru: Bir kimse peşi peşine beş tane kadın nikahlasa dini hükmü nedir?

Cevap: Beşinci nikahladığının nikahı sahih olmaz.

4 - Ali Efendi Fetvalarından: "Salih kimselerden olan Zeyd'in küçük yaştaki kızını, en yakın velisi, devamlı şarap içen bir erkeğe nikahlasa sahih olmaz" (H.Ec. 1/40)

Açıklama: İçki düşkünü bir insan, kendi hayatının kıymetini bilmediği gibi, aile saadetine sebep olan şeylere de gerekli ehemmiyeti veremez. Bu hal, aile içinde huzursuzluğa, kadının ve çocuklarının bahtsızlığına yol açar. Bundan dolayı, onunla evliliğe engelleyici hüküm konulmuştur.

5 -  Netice Fetvalarından: "Fasid ve batıl nikahlardan biri ile evlenmiş bulunan çiftlerden biri ölse, hayatta kalan diğeri ona varis olamaz" (H.Ec. c. 1/30)

6 - Soru: Beş tane kadını bir arada, hepsini birden nikahlamış olsa hükmü nedir?

Cevap: Hepsinin nikahı fasid olur.


Konular