Kitaplar | Konular | Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar

NAMAZA NİYET

1 - Abdürrahim Fetvalarından: "Kendi başına namaz kılan kimsenin, uydum Kur'an'a demesiyle bir şey lazım gelmese de böyle söylemesi de gerekmez" (H.Ec. l /12)

2 - Soru: Cenaze namazında selam verirken cenaze de niyete alınacak mı?

Cevap: Cenaze, selam vermekte niyete alınmayacaktır. İlk selamda, sağda bulunanı, ikinci selamda ise sol tarafında bulunanı niyete alıp selam vermek gerekmektedir.

3 - Abdürrahim Fetvalarından: "İmam, yaptığı niyetinde, (cemaat içindeki) Amr'ı istisna etse, Amr'ın o imama uyması sahih olur."

Açıklama: Namaz kıldırmakla vazifeli olan bir kimse, umumun hizmetinde bulunmaktadır. Nefsani bir öfkeye kapılıp cemaat içinden bir şahsı niyetten hariç tutsa bile o şahsın imama uymasına mani değildir.

4 - Feyziye Fetvalarından: "Namaza niyyetin, iftitah tekbirine yakın olması gerekir" (H.Ec. l/11)

Açıklama: Niyet, yapılacak bir işe kalbin karar vermesidir. Kalp sultanının kararından sonra ibadete başlamak münasip olur. Arada başka şeylerle meşgul olmak, verdiği karar ve yaptığı niyetten kalbin ayrılmasına sebep olur.

5 - Soru: Bir kimse öğle namazını kılarken ikindi namazına niyet etse caiz olur mu?

Cevap: Caiz olmaz.

6 - Soru: Namaza niyet edileceği zaman "Euzü besmele" çekilmez diyenler var. Bu söz ne derece doğrudur?

Cevap: Niyete "Euzü besmele" çekilerek başlanacak diye bir kayıt yok, ama euzü ve besmele çekmekte de dinen bir mahzur yoktur.

7 - Soru: Güneş doğduktan sonra kılınacak sabah namazının niyeti nasıldır?

Cevap: Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazına "Kaza" diye niyet edilecektir.


Konular