Kitaplar | Konular | Muhtasar Ilmihal

Müsâfire Karşı Vazifelerimiz

?Her kim ki Allâh'a ve âhiret gününe imân ederse müsâfire ikram etsin? buyuruyorlar. Ayrıca müsâfir, geldiği yerde yokluk ve darlığa sebep olmayıp, bil'âkis bereket ve bolluk vesilesi olacağını beyanla ?Müsâfir geldiği eve on nasibi ile gelir. Birini yer, dokuzu orada kalır? buyuruyorlar. Evleri ve imkânları müsait olan müslümanların, islâmî hususlara riâyet ederek, müsâfire ikramda bulunmaları çok önemli vazifelerdendir.


Konular