Kitaplar | Konular | Muhtasar Ilmihal

İmanın Devamının Şartları

Dünyada insan için birinci derecede lüzumlu olan imandir. Her insan iman etmek ve bu imani âhirete götürmekle mükelleftir. Bunun için de, bütün müminlerin asagidaki hususlara dikkat etmesi lâzimdir:

1. Gaybe inanmak. Gayb, bes duyu ile anlasilamayan seylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi.
2. Helâlin helâl olduguna inanmak. Yâni helâl seylere haram dememek.
3. Haramin haram olduguna inanmak. Yâni haram olan seylere helâl dememek. Meselâ: Bira dahil alkollü içkilere, faize ve diger haram olan seylere helâl dememek.
4. Dâima Allâh'dan korkmak.
5. Mukaddesâta (Islam'in mukaddes saydigi seylere) hürmetkâr olup hafife almaktan kaçinmak.
6. Allâh'in rahmetinden ümidini kesmemek.
7. Kâfiri kâfir bilmek, mü'mini mü'min bilmek. Meselâ: Bir kimse, sözle, yaziyla veya fiilen din düsmanligi yapan birine müslüman dese dinden çikar.
Ayrica, dine hizmet eden ve dini yaymaya çalisan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çikmis olur.
8. Allâh'a mekân izâfe etmemek. Meselâ, Allâh göktedir demek insani dinden çikarir.
9. Kur'ân'a süphesiz inanmak. Meselâ, Kur'anin eksik veya fazla oldugunu söylemek, Cebrâil hata etti demek, insani dinden çikarir.


Konular