Kitaplar | Konular | Muhtasar Ilmihal

Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar

1. Ehl-i Sünnete uymayan bozuk i'tikatlar,
2. Ameli terk etmek,
3. Niyette ve islerinde dogruluktan ayrilmak,
4. Günahta israr etmek,
5. Islâm ni'metine sükrü terk etmek,
6. Îmansiz gitmekten korkmamak,
7. Baskalarina zulmetmek,
8. Sünnet üzere okunan ezana icâbet etmemek,
9. Dine aykiri olmayan yerlerde, Anne ve babasina âsi olmak,
10. Çok yemin etmek.
11. Namazi hafife almak, tadîl-i erkâni terk etmek,
12. Haram olan içkileri içmek,
13. Müslümanlara eziyet vermek,
14. Velî olmadigi halde velilik iddiasinda bulunmak,
15. Günahini unutmak,
16. Kendini begenmek, kendisini çok âlim görmek,
17. Koguculuk ve giybet etmek,
18. Mümin kardesine hased etmek, çekememek,
19. Ülü'l-emre itaat etmemek,
20. Bir adama, tecrübe etmeden, iyi veya kötüdür diye pesin hükümde bulunmak,
21. Yalan söylemek,
22. Dîni ögrenmekten kaçinmak,
23. Erkeklerin kadinlara, kadinlarin erkeklere benzemeye çalismasi,
24. Din düsmanlarina sevgi beslemek,
25. Hakîki din âlimlerine düsman olmak.


Konular