Kitaplar | Konular | Muhtasar Ilmihal

   Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberler hakkinda bilinmesi vâcip ve zarûri olan sifatlar bestir.

1. Sidk: Peygamberler dogrudurlar. Asla yalan söylemezler.
2. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanilir.)
3. Teblig: Hz. Allâh'in emir ve yasaklarini hiç noksansiz ve çekinmeden teblig ederler.
4. Fetânet: Son derece zekîdirler.
5. Ismet: Mâsumdurlar; günah islemekten uzaktirlar.
Bizim Peygamberimizin diger peygamberlerden ayri bes vasfi daha vardir:

1. Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür).
2. Bütün insanlara ve cinlere gönderilmistir.
3. Peygamberler silsilesinin son halkasi (Hâtemü'l-Enbiyâ) yâni son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
4. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmistir.
5. Serîati, kiyâmete kadar devam edecektir.


Konular