Kitaplar | Konular | Muhtasar Ilmihal

   Namazın Mekruhları

1. Namazın içinde sağa sola bakmak,
2. Elbise veya vücut ile oynamak, (Vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur.)
3. Özürsüz, parmağını çıtlatmak,
4. Secde yerindeki taşları temizlemek,
5. Elini böğrüne koymak,
6. Bir yerini bir veya iki defa kaşımak, (Namazda burun akıntısını silmek yere akıtmaktan evlâdır.)
7. Özürsüz bağdaş kurmak,
8. İnsan yüzüne karşı kılmak,
9. Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak,
10. Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak,
11. Gerinmek,
12. Esnemek,
13. Tehıyyatta ayak parmaklarını dikip, ökçelerin üzerine oturmak,
14. Kaynaklarını yere koyup dizlerini göğse çekerek veya elleri yere koyarak oturmak,
15. Yenisi ve güzeli varken eski ve kötü elbise ile kılmak. (Müstehap olan her zaman âdet olanı giymektir. Gecelikler, giyilmesi âdet olan elbiselerden olduğu için onunla namaz kılmakta kerâhet yoktur. N. İslâm.)
16. Başı açık kılmak, (Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)
17. Secdede veya secde dışında elinin veya ayağının parmaklarını kıbleden çevirmek,
18. Cemâatle namaza duracağında önünde yer varken safa girmeyip arkada durmak,
19. Kabre karşı namaz kılmak,
20. Necâsete karşı perdesiz namaz kılmak,
21. Kadınla, perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak,
22. Tuvalete gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namaz kılmak,
23. Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden evvel kaldırmak,
24. Secdede bir ayağını kaldırmak,
25. İmamdan evvel rükû'a gitmek,
26. İmamdan evvel rükû'dan kalkmak,
27. İmamdan evvel secdeye gitmek,
28. İmamdan evvel secdeden kalkmak,
29. Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizlerinden evvel yere koymak,
30. Özürsüz, yere veya duvara dayanarak kalkmak,
31. Namazda alnından toprak silmek,
32. Bir önceki rek'atte okuduğu zammı sûre ile, bir sonraki rek'atte okuduğu zammı sûre arasında sadece bir sûre bırakmak,
33. İkinci rek'atta evvelki rek'atta okuduğunun yukarısından sûre veya âyet okumak,
34. Farz namazlarda bir sûreyi bir rek'atta iki defa okumak, veya bir sûreyi her iki rek'atte okumak.
35. Farzın ikinci rek'atinde, birinci rek'atte okuduğundan üç âyet fazla okumak,
36. İmama uyanın imamla birlikte Kur'an okuması,
37. Özürsüz, alnındaki sarığın üzerine secde etmek,
38. Kıyamda iken özürsüz olarak duvara dayanmak,
39. Kıyamda sağa veya sola eğik vaziyette durmak,
40. Özürsüz, tek ayak üstünde durmak,
41. Namaz içinde âyet ve tesbihleri parmakla saymak,
42. Cemaatle namaz kılınırken yalnız namaz kılmak,
43. İmamın mihraptan başka yere durması,
44. İmamın bir zirâ (50 cm.) alçak yerde durup, cemâatin imamdan yüksekte durması,
45. İmamın bir zirâ (50 cm.)den yüksek yere durması; (Eğer imamın yanında bir kişi bulunursa mekruh olmaz.)
46. "Besmele" ve "âmin"i açıktan okumak,
47. Kırâatı rükû'a inerken tamamlamak,
48. Tekbirleri yerlerinde almamak, her zikir ve kırâati (okumayı) yerinde yapmamak,
49. Rükû ve secde tesbihlerini başını kaldırdıktan sonra söylemek,
50. Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak,
51. Önünde bir canlının geçmesi ihtimâli olan yerde önüne sütre (herhangi bir cisim) dikmeyi terk etmek,
52. Bir şeyi koklamak,
53. İşitilmeyecek derecede üflemek, (işitilecek derecede üflenirse namaz bozulur.)
54. Başa mendil ve benzeri bir şeyi sarıp tepesini açık bırakmak,
55. Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak,
56. İkinci defa toplanan cemâate imam olacak şahsın mihraba durması. Bunlar namazın mekruhlarıdır.


Konular